• 5.jpg
  • 4.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg

Aktuellt

Nytt objekt
  OBJEKT:1
LOKAL / VERKSAMHET (RESTAURANG, CAFE OCH ETC)
LÄGE AAA (CITY)
RING FÖR INFORMATION: 073-6708428

 

Läs mer...

Kontakt


Adress:
Fleminggatan 22
112 32 Stockholm,
 
Ali Azimi 
Mobiltelefon: +46 73-670 84 28
E.mail: ali@ibaa.se 
Växel: +468 400 20 102
E-mail: info@ibaa.se

Våra tjänster

Allmänt


Inför ett uppdrag söker vi alltid tillsammans med vår uppdragsgivare komma fram till de förutsägningar som skall gälla för uppdraget och vilka förväntningar som finns. Det gäller bl a förväntningar avseende pris och när företaget är moget för försäljning. Finns motiv att vänta med försäljningen kan vi bistå på olika sätt för att skapa rätt förutsättningar. Innan försäljningsprocessen börjar tecknas ett uppdragskontrakt som reglerar våra villkor.


 

Sekretess 


Vanligtvis vill man inte tillkännage att företaget skall säljas eller att man vill köpa ett specifikt objekt. Alla aktiviteter från vår sida sker därför med iakttagande av största möjliga sekretess. Det innebär t.ex att vid marknadsföring presenteras objekten så att det ej går att ”lista ut” vilket bolag som avses. Vid kontakter med presumtiva kunder erhåller denne mer detaljerad information först efter att ha tecknat sekretessavtal. Sekretessfrågans hantering innebär en avvägning. Graden av sekretess bestäms därför med vår uppdragsgivare; ibland kan ett helt ”öppet” förfarande vara möjligt. 

Köpa företag

Sälja företag

Under rubriken ”Objekt” på vår hemsida finner Du de företag och fastigheter som är till salu . Finner Du inte något lämpligt, kan vi bistå med en aktiv söktjänst.

 

Vid ett uppdrag definieras aktuella sök kriterier i termer av geografiskt läge, bransch, storlek, marknadsandel, kompetens etc. Med dessa sök kriterier som utgångspunkt tar vi fram en bruttolista på möjliga objekt. Därefter görs en noggrannare analys av ett mer begränsat antal objekt.

 

Efter samråd tas beslut om vilka företag som skall kontaktas. Detta kan göras utan att vår uppdragsgivares identitet avslöjas. Finns förutsättningar och möjligheter för ett övertagande sammanförs intressenterna och förhandlingar inleds. Mäklarkonsults är projektledare och delaktig i alla de faser som uppdragsgivaren önskar tills ett övertagande har skett. 

 

Kontakta gärna oss för att diskutera vilka ytterligare företag och fastigheter som kan vara till försäljning.  

Vårt arbete omfattar värdering, upprättande av ett försäljningsprospekt, marknadsföring, kontakt med presumtiva köpare, presentation av intressenter, förhandlingar och avtalsskrivning, genomförande samt uppföljning av formalia. Kort sagt vi tar ansvar som projektledare och leder försäljningsprocessen fram till avslut.

 

Vi marknadsför våra objekt beroende på vilken typ av företag/fastighet det gäller. I ett första steg söker vi identifiera naturliga och möjliga intressenter. Bedöms det lämpligt marknadsför vi våra objekt genom annonsering i riks- och lokalpress och genom vårt kontaktnät.

 

Dessutom har vi en bank av intressenter som tidigare anmält intresse. På detta sätt fångar vi också upp ej branschanknutna köpare som kanske ej upplevs som naturliga och vi får en bred bearbetning av marknaden.

 

Ett företags värde bestäms främst av företagets avkastning och dess substans, men också av vilken köpare man finner. Konsten att sälja företag är att hitta ”rätt” köpare. Det är därför angeläget att nå flera intressenter.

 

En företagsöverlåtelse tar inte alltid slut i och med att avtalet är undertecknat och tillträde skett. Ibland krävs säljarens fortsatta medverkan i någon form och köparen kan ha utfästelser att leva upp till. Vi medverkar tills alla frågor är avklarade.  

   
   
   
   
   

 

 
Design av Intendit SEO Webbyrå